Camaat dating


28-Oct-2016 01:32

XIV-XV əsrlərdə Azərbaycanda yaşıyan əsas xalqın — Azərbaycan türk etnosunun formalaşmasıyla Azərbaycan mədəniyyəti inkişaf edir.

Onların ortaq dini və ortaq mədəni-tarixi ənənələri vardır.inkişaf edir, məscidlər, mədrəsələr, türbələr tikilir, əsasən dekorativ incəsənətin ornamental forması inkişaf edir.Ədəbiyyat • Memarlıq • Musiqi • Teatr • Rəqs • Geyim • Xalçaçılıq • Təsviri sənət • Folklor • Xalq oyunları • Təhsil • Kino • Kulinariya • Çay mədəniyyəti • Toy • İdman • Din • Turizm • Xüsusi günlər • Rəmzlər Azərbaycan mədəniyyəti — Azərbaycanda yaşayan xalqların və tarixən mövcud olmuş dövlətlərin mədəniyyəti.Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafına tarixən regionda baş verən siyasi və hərbi hadisələr və Azərbaycanın Şərqlə Qərbi birləşdirən ərazidə yerləşməsi təsir edib.

XIV-XV əsrlərdəki Azərbaycan mədəniyyətinin mənbəyindən danışılanda yadda saxlanmalıdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatı isə əhalinin türkləşməsindən əvvəl ortaya çıxmışdır.Müstəqil olduqdan sonra Azərbaycan mədəniyyətinin İran mədəniyyəti və Ərəb mədəniyyəti ilə güclü əlaqələri saxlanmışdır.Not all Germans are alcoholics, but probably the vast majority is workaholic. because for them, most of the time everything is fine. Fixing things at home is just one of their domestic capabilities, they also cook and clean, help with the kids, iron their clothes, walk the dog, and they even kill spiders in case you need.… continue reading »


Read more

When you join Love to find love, you will get access to thousands of over 40 singles' personals.… continue reading »


Read more

Coutinho raced through and coolly teed up Firmino for Liverpool’s second.… continue reading »


Read more

” Off limits are inquiries about a person’s age or income.… continue reading »


Read more

Omegle is one of the most popular online chat website allowing user to communicate with anyone without registration.… continue reading »


Read more