Bangalore porn granny xxx chat samhita mukhopadhyay dating


01-Feb-2015 06:29

På denna webbkurs lär du dig hur Tekis-Ecos kan användas för att hålla reda på vilka fastigheter som saknar aktuella radonmätningar eller där halten vid senaste mätning varit för hög.Vi går också igenom hur du på ett enkelt sätt kan kontrollera att det är rätt data som hämtas upp redan innan du skickar rapporten till Livsmedelsverket för att slippa onödigt efterarbete.Slutligen lär du dig också hur du spårar eventuella avvikelser som Livsmedelsverkets granskare kan ha upptäckt i din rapportering. 10.00-11.30Pris1 000 kr för fösta personen och 500kr för ytterligare person på samma uppkoppling. Förkunskaper Grundläggande kunskaper om Tekis Ecos. Beskrivning På kursen visar vi vilka möjligheter som öppnas med kartstödet och hur ni praktiskt kan tillämpa denna användbara och effektiva funktion.

Med lösningen Tekis-GI utnyttjar ni det kartmaterial som er kommun redan äger och kopplar det direkt till Tekis Ecos.

Kartan kan då anpassas så att den matchar era egna behov. 13.30-15.30Pris1 500 kr för fösta personen och 500kr för ytterligare person på samma uppkoppling.

Återkoppling förekommer från SLV att de data som skickats in innehåller fel och brister beroende på att rutiner av olika slag missuppfattats och använts olika.

Under kursen går vi igenom hur XML-rapporten hämtar in uppgifter från databasen och vilka delar som är extra känsliga att tänka på redan vid inmatningen.

Målgrupp För alla användare av Tekis Ecos Förkunskaper Grundläggande kunskaper om Tekis Ecos.

BeskrivningÅr 2020 ska radonhalten i bostäder vara lägre än 200 Bq/m3enligt regeringens miljömål.